De vereniging steunen?

Er zijn veel mogelijkheden om GSV De Sleutels te ondersteunen:

  • sponsoring (neem contact op voor de mogelijkheden: structureel mogelijk maken of bijdragen voor speciale doelen)
  • legaten
  • giften/doneren
  • meewerken als vrijwilliger (klik hier)
  • meedoen aan de vriendenloterij (zie in het menu Vriendenloterij)
  • bekendheid geven (anderen attenderen op de vereniging, flyers weggeven)
  • link naar deze website plaatsen
  • enzovoorts

Sponsors

GSV De Sleutels is mede afhankelijk van sponsors. Wij hanteren een systeem waarbij je iets terug krijgt voor jouw donatie. Er zijn hiervoor verschillende opties. Daarover informeren wij je graag. Je kunt contact opnemen met onze penningmeester.

In het verleden adverteerden bedrijven in ons clubblad ’t Slot, toen daar nog een papieren uitgave van bestond, dat zich daardoor zelfstandig kon bedruipen. Daardoor kon de contributie laag gehouden worden. Verder ondersteunen sponsors voor concrete doelen of projecten.

Partners
Graag maken we ook melding van partners/organisaties die een link naar deze website op hun eigen website hebben geplaatst, zodat we elkaar wederzijds versterken.