Nuttige links

Op deze pagina vind je diverse organisaties die nuttige of interessante informatie kunnen verstrekken voor onze doelgroep in het algemeen of voor gehandicaptensport in het bijzonder.

Allesoversport.nl (Kenniscentrum Sport & Bewegen)
Alle kennis over sport en bewegen op één plek! Hier vind je kennis voor onderzoek, beleid en praktijk. Voor jou gedeeld en geduid door experts en ervaringsdeskundigen. Allesoversport.nl is een initiatief van het ministerie van VWS. Kenniscentrum Sport & Bewegen is verantwoordelijk voor redactie, organisatie en onderhoud.

Platform Gehandicapten Leiden
Het Platform Gehandicapten Leiden is een onafhankelijk door de gemeente Leiden gesubsidieerd samenwerkingsverband van lokale belangenorganisaties van mensen met functiebeperkingen en chronische aandoeningen, zowel erfelijk als door ziekte, ongeluk of ouderdom. GSV De Sleutels is hierbij aangesloten.

Leidse Vereniging van Mantelzorgers
De LVvM is een vereniging van en voor mantelzorgers in Leiden en omgeving. Bij de Leidse Vereniging van Mantelzorgers vinden zij steun en begrip, tips en advies.

Leidse Sportverenigingen
Overzicht van Leidse sportverenigingen.

Sportstad Leiden, Leidse sportverenigingen Aangepast sporten
Overzicht van verenigingen die aangepast sporten aanbieden.

Ieder(in)
Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

BuZz
Stichting BuZz is een welzijnsorganisatie in Leiden. Ze zijn er voor mensen voor wie het door allerlei omstandigheden, zoals schulden, taalachterstand, beperking en sociaal isolement (even) niet lukt om mee te doen. Ook voor wie rekening houdend met zijn of haar beperking overdag onder deskundige begeleiding wil bewegen.

Oogvereniging, regiogroep Zuid-Holland
De regiogroep Zuid-Holland zet zich actief in voor de ruim 70.000 inwoners van de provincie Zuid-Holland met een visuele beperking. Thema’s waar ze aan werken, zijn: zelfstandig leven, mobiliteit, digitale vaardigheden, werk en lotgenotencontact.

MEE Zuid-Holland Noord
Heeft u of een gezinslid een beperking en heeft u vragen over zorgtaken, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen? Zoekt u iemand die met u meedenkt en naast u staat? Voor ondersteuning kunt u bij MEE terecht.

Gehandicaptensport Nederland (GSN)
Gehandicaptensport Nederland is de nationale sportbond voor onder ander Boccia en Showdown. Wij zijn bij GSN aangesloten, waardoor we gebruik kunnen maken van de kennis en expertise van de nationale bond. Ook loopt de verzekering via GSN. Via GSN kunnen we eenvoudig contact leggen met andere verenigingen en samen optrekken in lobby-trajecten. Ook hebben we via de ledenvergadering een stem.

‘Bewegen met een beperking, bewegen zonder beperking.’

© 2020-2024 GSV De Sleutels. Website door interlijn.nl in opdracht van ict4free.nl.